Bainbridge Island Brown home

Bainbridge Island Brown home

Clear Cedar Soffit 2

Climbing arch backside

Climbing arch backside

Snoqualmie arch trim

MIke Fisher Trim (9)

MIke Fisher Trim (9)

Bainbridge Island Brown home

Bainbridge Island Brown home

Clear Cedar Soffit 1

MIke Fisher Trim (7)

MIke Fisher Trim (7)

MIke Fisher Trim (5)

MIke Fisher Trim (5)

Interior

Interior

Poulsbo french door trim

MIke Fisher Trim (3)

MIke Fisher Trim (3)

Finished trim with shoe

Finished trim with shoe

Bainbridge Island for Mike Fisher Construction.

MIke Fisher Trim (2)

MIke Fisher Trim (2)

MIke Fisher Trim (6)

MIke Fisher Trim (6)

Door and trim

Door and trim

Frick Sequim 1

Frick Sequim 1

finished interior door

finished interior door

Climbing arch S side

Climbing arch S side

Snoqualmie arch trim

Pocket door

Pocket door

Base and exterior door trim

Base and exterior door trim

Frick Sequim 2

Frick Sequim 2

Climbing arch backside

Climbing arch backside

Snoqualmie arch trim